Circulariteit in de bouw met Urban Mining en keiharde oogst voorspellingen

Circulariteit in de bouw met Urban Mining en keiharde oogst voorspellingen

 

Bij New Horizon gaat het om het circulair maken van de gebouwde omgeving. Circulair en rendabel komen samen. Met Stingo Huurdeman bespreek ik het datagedreven Urban Mining businessmodel. Stingo is verantwoordelijk voor Data & Circulaire Business Innovaties.

Data is een steunpilaar binnen Urban Mining voor het realiseren van voorspelbaar volume van materialen en producten met als doel een circulaire economie in de praktijk te brengen.

Missie van New Horizon: Circulair is beter!

Stingo: “Wij slopen niet, wij oogsten. Wij ontmantelen gebouwen met als doel zoveel mogelijk materialen te oogsten voor hergebruik. Meer dan 40% van de huidige bouwmaterialen hebben we al in huis. In onze ogen is ieder gebouw een donorgebouw.

Bij New Horizon geloven we in een circulaire economie als het nieuwe economische model. Wij leveren het grootste assortiment bouwmaterialen uit Urban Mining ter wereld. Met een aantoonbaar lagere milieu-impact en met alle benodigde specificaties.

Normaal kost het afvoeren van sloopmaterialen geld nu levert het geld op. New Horizon maakt met de Urban Mining Scan de potentie van de aanwezige materialen in gebouwen inzichtelijk voor corporaties, beleggers en ontwikkelaars.

Om snel door te kunnen blijven groeien is New Horizon sinds 2021 als autonome tak onderdeel van Janssen de Jong waardoor de bouw, onderhoud en Urban Mining keten gesloten wordt en meer marktkansen voor circulair bouwen ontstaan.”

 

Waarom is Urban Mining belangrijk?

Stingo: “Er is een grote bouwopgave in Nederland, maar ook worden grondstoffen steeds schaarser en duurder. Door klimaatverandering worden we ons bewuster van zaken als CO2 emissie en stikstofuitstoot. Vanuit onze Urban Mining filosofie kunnen we juist positief bijdragen. Wij slopen niet wij oogsten!”

Zie meer hierover in deze video van New Horizon.

Waarom zijn Data & Circulaire Business Innovaties gecombineerd in 1 takenpakket?

Stingo: “Eigenlijk komen alle innovaties bij ons op het vlak van techniek, systemen, processen en businessmodel samen met data. Om een circulaire markt in bouwmaterialen te creëren is voorspelbaarheid van volume in materialen en producten in de tijd belangrijk. Data is essentieel om te komen tot inzicht in waarde van gebouwen waarmee gedegen beslissingen genomen kunnen worden door onze klanten en waarmee de circulaire economie op gang kan komen.

We hebben een betrouwbare Urban Mining database ontwikkeld, waarmee we nu de reële voorraad bouwmaterialen kunnen voorspellen. Data is een steunpilaar met keiharde oogstvoorspellingen waardoor een voorspelbare materiaalstroom richting de bouwsector aangeboden kan worden en circulair bouwen op grote schaal mogelijk wordt. “

Hoe komen jullie bij Urban Mining tot keiharde oogstvoorspellingen?

Stingo: “Eigenlijk voorspellen we wanneer, welke materialen er gaan vrijkomen uit welke gebouw. Belangrijk is te blijven werken aan het optimaliseren van de betrouwbaarheid. Daarvoor richten we ons momenteel op 3 speerpunten:

  1. Over tijd hebben we de grootste database van historische oogstregistraties opgebouwd uit inspecties en ontmantelingsprojecten. Deze database hebben we verrijkt met relevante indicatoren (bijvoorbeeld gebouwtype, oppervlakte, bouwjaar, materiaal intensiteit per m2). Het datamodel blijven we doorontwikkelen om steeds beter in staat te zijn hier patronen in te herkennen. We halen deze data deels uit openbare databronnen (BAG, Kadaster) maar ook verrijken we kenmerken op basis van patronen. Dit maakt ons onderscheidend ten opzichte van traditionele sloopbedrijven.
  2. Het inventariseren van gebouwen, door onze oogstmeesters, proberen we continue te optimaliseren. Zo wordt gekeken naar het gebruik van data vanuit BIM modellen en op basis van beeldherkenning hoeveelheidstaten opstellen. Onze voorspellende modellen leren door de betrouwbaarheid van oogstvoorspellingen te toetsen aan de werkelijke oogstopbrengst, de oogstregistratie.
  3. Vanuit een strategische keuze richten we ons o.a. op woningcorporaties. Zij blijken een hogere standaardisatie in het gebruik van materialen te hebben in hun portefeuilles. Dat helpt bij de betrouwbaarheid van de oogstvoorspellingen. Doordat we oogstvoorspellingen kunnen maken geven we een opbrengstgarantie bij concessies op sloopprojecten en kunnen we via Material Balance en ons moederbedrijf Janssen de Jong bouwmaterialen terug leveren bij nieuwbouwprojecten voor de woningcorporaties. Zo is de cirkel rond.”

Hoe werkt een Urban Mining Scan?

Stingo: “Met de Urban Mining Scan willen we voor corporaties, beleggers en ontwikkelaars bewustwording creëren in de waarde van materialen in gebouwen. Geen adviezen of theoretische modellen, we gaan een stap verder doordat we garanties kunnen afgeven in de materiaalwaarde en deze kunnen actualiseren o.b.v. marktontwikkelingen.

De Urban Mining Scan in eenvoudige stappen:

  1. Analyse van uw vastgoed(portefeuille) door toepassing van onze database
  2. Presentatie van uw Urban Mining voorraad in een overzichtelijke digitale rapportage
  3. Koppeling van uw projectagenda (sloop, nieuwbouw, renovatie) aan uw Urban Mining voorraad
  4. Presentatie van de materiaalbalans (overall en per deelproject)
  5. Verstrekken van garanties door New Horizon Urban Mining (optioneel).”

Duurzame inspiratie?

Als 40% van de huidige bouwmaterialen uit te slopen gebouwen gehaald kan worden loont de Urban Mining filosofie van New Horizon. Ik ben geïnspireerd door Stingo hoe datagedreven het Urban Mining businessmodel is. Keiharde oogstvoorspellingen vanuit duurzame data!

Tijdens mijn duurzame data inspiratie reis sprak ik eerder ook met Pablo van den Bosch een van de grondleggers van Madaster over hoe zij materialen een digitale identiteit geven en de voordelen hiervan voor circulair bouwen. Volgens Stingo kan dit op termijn een mooie databron zijn om de betrouwbaarheid van de oogstvoorspellingen nog verder te kunnen verhogen, op voorwaarde dat de data over de tijd goed wordt onderhouden en dus betrouwbaar is.

Gebruik jij je data ook duurzaam?

SDG12

SDG11

Ik geloof in een duurzame datawereld en maak daarvoor een inspiratiereis en deel mijn ervaringen in blogs op social media. Gebruik jij je data ook duurzaam? Ik kom graag met je in contact.