Duurzame data: Madaster geeft digitale identiteit aan materialen

Madaster het materialen kadaster

Duurzame data: Madaster geeft digitale identiteit aan materialen

Economisch en tegelijkertijd ook duurzaam bouwen is een uitdaging. Circulair bouwen door het hergebruiken van restmaterialen uit gesloopte gebouwen helpt hierbij. Met toekomstige schaarste van grondstoffen in het achterhoofd gaan we op steeds grotere schaal circulair bouwen. Dit gaat een stuk makkelijker gaan als alle materialen een digitale identiteit zouden hebben.

Een van de huidige uitdagingen bij het opschalen van circulair bouwen is dat inzicht in vraag en aanbod van restmaterialen ontbreekt. Materialen in gebouwen hebben geen eigen digitale identiteit en zijn daardoor moeilijk te vinden.

Pablo van den Bosch Madaster

Dit beperkt het volwassen worden van de markt in restmaterialen en remt daarmee de groei van circulair bouwen.

Tijdens mijn duurzame data inspiratie reis sprak ik met Pablo van den Bosch een van de grondleggers van Madaster over hoe zij materialen een digitale identiteit geven en de voordelen hiervan voor circulair bouwen.

 

Madaster het materialen kadaster. Hoe kom je erbij?

In 2017 kwam Pablo in gesprek met Thomas Rau een bekende architect. Ze spraken over impact maken in de gebouwde omgeving met digitalisering.

Het idee achter Madaster was geboren. Pablo: “Met Madaster willen we materialen gestructureerd in kaart hebben voordat gesloopt gaat worden. Dat maakt het mogelijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Vergelijkbare functie als het Kadaster maar dan voor materialen.”

“Afval is materiaal zonder identiteit.” (quote Thomas Rau – architect)

Wat is de duurzame missie van Madaster?

Pablo: “We staan voor ongekende duurzaamheidsuitdagingen in de gebouwde omgeving zowel tijdens de bouw met het materialenverbruik als tijdens het gebruik van het gebouw met het energieverbruik. Madaster wil daaraan bijdragen door circulariteit in de bouw te faciliteren en daarmee afvalstromen drastisch helpen te reduceren.”

Missie Madaster: “Madaster wants to empower humanity to stay within planetary boundaries so that everybody can live in an environment without waste.”

Materialenpaspoort

Hoe krijgen materialen een digitale identiteit?

Pablo: “Madaster maakt het mogelijk een materialenpaspoort aan te leggen op een Online platform. Net als je paspoort geeft het materialen paspoort je een identiteit en krijg je tijdstempels met data die toegevoegd is.

  • Vanuit Madaster kan iedereen een beveiligd webbased paspoort van zijn gebouw(en) laten maken.
  • Het paspoort bevat informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en producten en geeft inzicht in de materiële, circulaire en financiële (rest)waarde van een gebouw.”

Download gerust ook een voorbeeld materialenpaspoort van Madaster.

Voor wie is het Madaster?

Pablo: “Madaster is er voor eigenaren van vastgoed en infrastructuur én voor organisaties die eigenaren van vastgoed en infrastructuur bedienen, zoals aannemers, ontwikkelaars, architecten, ingenieurs, marktplaatsen en deconstructie of sloop/oogstbedrijven. Madaster ondersteunt haar gebruikers in het organiseren, beheren en benutten van data gedurende de volledige gebruiksduur van objecten.”

Is een materialenpaspoort en een digitale identiteit eigenlijk verplicht?

Pablo: “Daar wordt zeker over gesproken. Het grote voordeel is dat meer partijen dan in beweging komen en starten met digitale vastlegging. Er zijn nog genoeg partijen die liever de sloop optimaliseren dan data vastlegging optimaliseren. Maar anderzijds lijkt het nog te vroeg voor een standaard. De overheid maakt deze dan heel precies en dan halen we niet het maximale eruit. Als we het nu nog los zouden laten gaat het paspoort zich vast nog verder evolueren en maken we meer impact.”

Van wie is de data over de digitale identiteit?

Pablo: “Het uitgangspunt is dat de data eigendom is van de eigenaar van het gebouw. Maar per data-element kan dit verschillen. Waar we vooral tegenaan lopen is dat niet alle partijen vrijelijk hun data willen delen. Het gaat dan om goed afspreken en vastleggen onder welke condities data gebruikt mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan materiaal specificaties van producenten. Dit is concurrentiegevoelige informatie.”

“Om mogelijke zorgen achter het centraal vastleggen van data weg te nemen hebben we de Madaster Foundation opgericht (een ANBI-stichting). Hiermee willen we zorgdragen dat ook de meta-data beschikbaar zijn en blijven voor de samenleving.”

Of zoals op de website van Madaster Foundation wordt uitgelegd: “a prerequisite for these concepts and solutions that Madaster Foundation supports is that data must be available for the commons – individuals, businesses, organisations, science, education, NGO’s, governments, etc. – as efficiently as possible through a sustainable service that is compliant with data privacy and security requirements.”

Hoe weten jullie welke data vastgelegd moet worden van gebouwen die nu gebouwd worden en pas over vele jaren gesloopt gaan worden?

Pablo: “Gebouwen zijn continue in beweging. Eigenaarschap en functie wijzigen regelmatig. Daarmee zijn er veel vaker veranderingen aan gebouwen dan enkel de eindsloop. Bij verbouwingen en bij groot onderhoud zijn nieuwe materialen nodig en komen er materialen vrij. Om vraag en aanbod van deze rest materialen bij elkaar te brengen is een platform nodig om zo makkelijk mogelijk data uit te wisselen.“

Maken jullie dus eigenlijk ‘Digital Twins’ van gebouwen?

Pablo: “Het materialenpaspoort zegt iets over wat er is. Sensor data geeft aan wat er gaande is. Door dit te combineren kun je een digitaal beeld van een gebouw krijgen over vele dimensies. Je kunt dan bijvoorbeeld onderhoud gaan voorspellen. Met een materialen paspoort dragen we daar tot op zekere hoogte aan bij.”

Duurzame inspiratie?

SDG10SDG11

SDG12

Pablo heeft mij zeker geïnspireerd en nieuwe inzichten gegeven hoe met Madaster materialen een digitale identiteit geeft. Data is hier echt de spil om de toekomstige markt in circulaire materialen voor de duurzame bouw te faciliteren. Niet alleen draagt Madaster hiermee bij aan verantwoorde productie en consumptie van materialen en duurzame steden, maar met de Madaster Foundation zorgen ze ook nog eens voor ‘eerlijke’ toegang tot deze data voor iedereen.

Gebruik jij je data ook duurzaam?

Ik geloof in een duurzame datawereld en maak daarvoor een inspiratiereis en deel mijn ervaringen in blogs op social media. Gebruik jij je data ook duurzaam? Ik kom graag met je in contact.