Duurzame AI: GreenRoutes levert afvalinzamelaars CO2-reductie op!

Duurzame AI: GreenRoutes levert afvalinzamelaars CO2-reductie op!

Duurzame AI: GreenRoutes levert afvalinzamelaars CO2-reductie op!

In een serie blogs ga ik in op Duurzame toepassing van Artificial Intelligence (AI). Deze keer ben ik in gesprek met Yousry Salem (CEO en co-founder van GreenRoutes) en samen verdiepen we hoe GreenRoutes Artificial Intelligence (AI) toepast en daarmee CO2-reductie levert voor afvalinzamelaars.

Wat doet GreenRoutes?

Yousry: “GreenRoutes levert route optimalisatie software voor o.a. afvalinzamelaars en groothandels. Onze algoritmes helpen met het plannen van (inzamel)routes. Ze blijven optimaliseren totdat ze geen verbetering meer vinden, waardoor er zo min mogelijk kilometers ingezet hoeven te worden. Daarbij houden ze rekening met vraagstukken zoals plannen over meerdere wagens, tijdrestricties, capaciteit van (rol/afzet) containers en wagens, tijdsduur van de ledigingen, begin- en eindtijden én begin- en eindlocaties van de routes. Bekijk onze korte video hoe dit precies werkt.”

Wat is jullie missie?

Yousry: “Eigenlijk is GreenRoutes niet vanuit een missie ontstaan, maar vanuit een probleem. Ik werkte tijdens mijn studie Business Administration aan de Erasmus Universiteit bij een afvalinzamelaar en kwam op het idee om de routes te optimaliseren. Ik vond het vreemd dat we 3x per week naar een stad reden, terwijl wij er maar 2x per week hoefde te ledigen. Het probleem was niet dat dit niet bekend was, maar dat er geen oplossing hiervoor bestond. Dus bleven de planners handmatig routes plannen. Mijn broer Ramy is toen algoritmes hiervoor gaan bouwen vanuit een afstudeeropdracht voor zijn Masteropleiding Econometrie Logistiek en GreenRoutes was geboren. Sindsdien is het onze missie om hét planningspakket voor de afvalinzamelaar en groothandelaar te worden. ”

Hoe belangrijk is AI in jullie dienstverlening?

Yousry: “Wij hebben een programma ontwikkeld bestaande uit algoritmes, die routes zo efficiënt mogelijk indelen. Onze algoritmes koppelen wij aan de administratie software van de afvalinzamelaars, zodat er met één druk op de knop routes geoptimaliseerd kunnen worden. Aanpassingen in routes nemen over het algemeen vele uren van de planners in beslag. Denk hierbij aan het toevoegen en/of wegvallen van klanten, extra ledigingen en vakantieroosters. Het handwerk wordt nu volledig geautomatiseerd en het plannen wordt een fluitje van een cent. Hieruit kunnen wij dus wel concluderen dat digitalisering en data heel belangrijk is voor onze dienstverlening.

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor jullie?

Yousry: “Ik ben blij dat ik als ondernemer met GreenRoutes kan bijdragen aan een beter milieu: minder kilometers, minder wagens, dus minder CO2-uitstoot. Duurzaamheid is een van de 4 pilaren van de business case van GreenRoutes. Indien in ons rekenvoorbeeld dagelijks niet met 6, maar met 5 routes per dag gereden wordt dan bespaart de afvalinzamelaar 30.000 kg CO2 per jaar. Dit is een flinke besparing en is dus een verbetering voor de wereld, wat te danken is aan slimme software. Waarom ik duurzaamheid belangrijk vind? Ik heb altijd genoten van het leven en dat gun ik later mijn kinderen, kleinkinderen en alle andere mensen ook toe! Genieten van het leven gaat denk ik moeilijk als het milieu geen stand meer houdt.”

Hoe MVO werken jullie zelf?

Yousry: “We zijn een duurzame startup. De impact ligt vooral in het product, maar ik vind duurzaamheid zelf ook belangrijk. Dus we zullen duurzame keuzes blijven maken in onze groei. Gezien onze core business het bouwen is van software en algoritmes, is onze eigen CO2-uitstoot ongeveer niks.”

Hoe gaan jullie AI in 2022 (nog) duurzamer maken?

Yousry: “Ondanks de complexiteit van het optimalisatievraagstuk hebben wij onze algoritmes zo weten te optimaliseren dat ze sneller werken en dus minder energie vergen. Als een planner vraagt om een route voorstel duurt dat hoogstens enkele minuten voor honderden locaties. Anders is het namelijk niet werkbaar voor de planner. Onze algoritmes gebruiken hierdoor weinig rekenkracht. Wel kunnen we hier verder over nadenken bij het trainen van onze algoritmes. Mogelijk kunnen we de rekenkracht daarvoor op een duurzamere manier verkrijgen. Daar gaan we naar kijken.”

Aan welke SDG’s dragen jullie direct bij?

SDG11