Op Dakenjacht in het DataLab Energietransitie Den Haag

Om de energietransitie in Den Haag te versnellen ging ik op Dakenjacht met Antoine Gribnau (adviseur Geoinformatie en Open Data bij Gemeente Den Haag). Hij nam me daarvoor mee in het voor iedereen toegankelijke Datalab Energietransitie Den Haag.

Wat is het DataLab Energietransitie?

Antoine: ‘Het Datalab is een digitale werkplaats, waarin we allerlei informatie verzamelen, bewerken en beschikbaar stellen. Het Datalab bevat cijfers, kaarten en interactieve tabellen over de energietransitie in Den Haag. Hiermee kunnen bewoners, bedrijven en gemeente zien hoe ver Den Haag is met de overstap naar schone energie en elkaar helpen bij het kiezen voor duurzame maatregelen.”  In een duidelijke animatievideo wordt het Datalab verder toegelicht.

Wat was de reden om het DataLab Energietransitie op te zetten?

Antoine: “Ik zie de energietransitie als een ‘wicked problem’. Complex, verschillende stakeholders, niet 1 eigenaar van het probleem. Om dan samen in co-creatie het probleem op te lossen is het handig om over dezelfde informatie te beschikken. De Gemeente Den Haag kan hier een belangrijke rol spelen door openbare data over de energietransitie op een toegankelijke manier ter beschikking te stellen. Wij zijn alle beschikbare informatie binnen de gemeente over de energietransitie op 1 plek gaan verzamelen. Hiermee willen we uiteindelijk de effecten van het beleid en de gezamenlijke inspanningen meten en hopen we dat de inspanningen op elkaar afgestemd gaan worden.”

Wie herkent het bekende torentje op de 3D kaart met energielabels?

Leuk en nu gaan we op Dakenjacht in het Datalab!

Binnen de gemeente Den Haag is een workshop Dakenjacht georganiseerd. Antoine: “Met Dakenjacht keken we naar de ontwikkeling in het opwekken van hernieuwbare energie door zonnepanelen en zonneboilers. Vanuit luchtfoto’s is bekend welke gebouwen zonnepanelen en zonneboilers hebben. Via een handig dashboard kan geanalyseerd worden of bijvoorbeeld wijk, pandeigenschappen en eigendomssituatie een rol spelen bij de adoptie.”

Welk inzicht levert de Dakenjacht op?

Antoine: “Het belangrijkste inzicht uit de workshop was dat er relatief weinig VVE’s zijn waar zonnepanelen op het dak liggen. Dat kan komen omdat VVE-leden niet weten hoe ze dat onderling moeten organiseren.“

Welke actie is genomen op basis van de Dakenjacht?

Antoine: “In samenwerking met de VVE-balie wordt extra energie gestoken in informatieverstrekking aan VVE’s over de mogelijkheden van zonnepanelen. Ook wordt de input uit de workshop gebruikt om een monitoringtool te ontwikkelen in de vorm van een dashboard Dakenjacht.”

Duurzame inspiratie?

Krijg energie van data! Dit is zeker een passende slogan voor het Datalab Energietransitie van de Gemeente Den Haag. Antoine Gribnau slaat vanuit de gemeente met open data duidelijk een brug naar de burger en bedrijven om samen te kunnen werken aan het versnellen van de energietransitie. Naast Dakenjacht staan een aantal andere interessante data toepassingen op de Datalab website. Volgens Antoine zijn diverse nieuwe ontwikkelingen in volle gang…..

Gebruik jij je data ook duurzaam?

Ik geloof in een duurzame datawereld en maak daarvoor een inspiratiereis en deel mijn ervaringen in blogs op social media. Gebruik jij je data ook duurzaam? Ik kom graag met je in contact.

SDG7SDG11SDG16