Blended values model: meten van duurzaamheid voor alle bedrijven

Blended values model: meten van duurzaamheid voor alle bedrijven

Dit blog gaat over het meten van duurzaamheid, positieve impact en de rol van investeerders. Er zijn vele raamwerken en rapportage standaarden om duurzaamheid en onderdelen daarvan te meten (om er een paar te noemen: SDG, EU Taxonomy, SFDR, GRI). Maar in mijn zoektocht viel mijn oog in het bijzonder op het ‘Blended Values Model’ dat ontwikkeld is door Martijn van Boetzelaer (Founder van Blended Values). Met mijn achtergrond als data analist wekte het spindiagram direct mijn aandacht. Ik ging in gesprek met Martijn op zoek naar de fundamenten achter het model en de concrete toepassing ervan in de praktijk.

Wat is Blended Values?

Martijn: “Blended Values is een startup gespecialiseerd in ’Sustainability ratings’ voor alle soorten bedrijven. Dus niet enkel beursgenoteerde bedrijven. Ik wil graag in een wereld leven waarin alle bedrijven een positieve impact maken. Met Blended Values wil ik de manier hoe we bedrijven daarvoor waarderen gaan veranderen. Met nadruk op ‘Blended’ omdat je altijd een balans probeert te vinden tussen de verschillende waarden.”

Wat bedoel je eigenlijk met positieve impact?

Martijn: “Bedrijven hebben op meerdere manieren invloed om op de omgeving, zowel positief als negatief. Veel bedrijven brengen momenteel alleen de economische waarde in kaart (euro’s). Voordat ik Blended Values heb opgericht heb ik meerdere opdrachten gedaan en voor de Provincie Utrecht gewerkt aan het opzetten van een klimaatmonitor. Het werd mij duidelijk dat om deze en andere urgente klimaat en maatschappelijke uitdagingen op te lossen er een duurzame maatschappij nodig is waarbij alle bedrijven een positieve bijdrage hebben.”

Hoe kun je een positieve duurzame bijdrage meten volgens jou?

Martijn: “Daarvoor heb ik het ‘Blended Values Model ’ ontwikkeld. Het model bestaat uit de 10, meest relevante, impact categorieën, die resulteren in een makkelijk te begrijpen totaalscore en sub scores om de duurzame bijdrage van een bedrijf te meten. De scores bouw ik op uit verschillende indicatoren met onderliggende wegingen. ”

 

Waarom is duurzaam verantwoord beleggen belangrijk volgens jou?

Martijn: “Duurzaam verantwoord beleggen is belangrijk om duurzame bedrijven de middelen te geven om te kunnen investeren in duurzame groei. Beleggers en investeerders spelen dus een belangrijke rol met hun keuzes. Het gaat hierbij om meer dan financiële overwegingen; juist moeten sociale en ecologische bijdrage ook meewegen. Met Blended Values ondersteun ik onder andere private equity bedrijven om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van hun beleggingsfondsen en de onderliggende bedrijven.”

Welk probleem los je op voor private equity bedrijven?

Martijn: “Voor beursgenoteerde bedrijven zijn al diverse sustainability rating informatie bronnen beschikbaar. Het is echter veel lastiger dezelfde informatie te verkrijgen voor niet-beursgenoteerde bedrijven. Daarom richt ik me als startup op private equity bedrijven. Private equity bedrijven investeren juist in niet-beursgenoteerde bedrijven.

Met Blended Values bieden we diensten aan die de gehele ‘investment-cyclus’ afdekken:

  • formuleren van ‘sustainability appetite’ voor fondsen en investeerders
  • uitvoeren van duurzaamheidsbenchmarks voor fondsen en onderliggende bedrijven
  • scannen van potentiële beleggingen op duurzaamheidsimpact
  • ondersteunen bij het opstellen van ‘impact improvement plans’
  • opstellen van meer traditionele interne en externe impact rapportage op basis van een jaarlijks portfolio assessment bestaande uit enquêtes, dataverzameling en validatie en fondsrapportage.”

Welke ontwikkelingen zie je voor de toekomst?

Martijn: “In een perfecte wereld is data over duurzame impact van bedrijven net zo betrouwbaar als financiële data. Met Blended Values werken we hier graag naartoe:

  • Data wordt automatisch verzameld en geverifieerd zonder dat onderliggende databronnen en daarmee concurrentiegevoelige data openbaar gemaakt hoeft te worden.
  • Data wordt door bedrijven gebruikt als management tool, niet puur als verplichte rapportage.
  • Data wordt gebruikt voor besluitvorming omdat het betrouwbaar, gevalideerd en transparant is. Hier zie ik toegevoegde waarde van ‘blockchain’ toepassingen.“

Duurzame inspiratie?

Alle bedrijven een positieve impact. Wat een mooi wereldbeeld. Martijn heeft me geïnspireerd dat het meten van impact mogelijk is met het ‘Blended Values Model ’. Duurzame bedrijven staan er niet alleen voor. Beleggers en investeerders moeten mee.

Gebruik jij je data ook duurzaam?

Ik geloof in een duurzame datawereld en maak daarvoor een inspiratiereis en deel mijn ervaringen in blogs op social media. Gebruik jij je data ook duurzaam? Ik kom graag met je in contact.